Suicidal left ventricle: a case report

Gollahalli Chandrashekar Vivek, Huliyurdurga Srinivasa Setty Natraj Setty, Rangan Kapil, Chikkamuniswamy Rama, Puttaswamy Beeresh, Jadav Santhosh, Bachanahally Krishnappa Geetha, Mogalahalli Channabasappa Yeriswamy, Tagatagere Ramegowda Raghu, Lakshmana Sastry Sridhar, Cholanahally Nanjappa Manjunath